Знания, умения, компетенции,квалификация и реализация!

Какво ви гарантираме?

  • Законосъобразно и сигурно обработване на личните данни на гражданите.

  • Внимание и загриженост към Вашите проблеми, любезно, търпеливо и отзивчиво отношение.

Какво ви гарантираме?

  • Равнопоставеност при достъпа до услугите, които предоставяме.

  • Без пряка или непряка дискриминация..

УТП „МЕЧТАНА РЕАЛИЗАЦИЯ“ ООД

е юридическо лице с ръководител г-жа Айтен Мехмед и директор Берна Гюрселова

УТП насърчава заетостта, пазара на труда, професионално ориентиране и обучение на възрастни лица. Регистрира, информира и подпомага активно търсещи работа лица, както в страната, така и в ЕС.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - град Шумен,

булевард "Симеон Велики" № 62, тел./факс 054 800 326

e-mail: pgi_shumen@abv.bgwww.pgishumen.icon.bg

e-mail:firma.dream11@abv.bg, www.firmadream11.wixsite.com/dream

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now