Документи утвърждаващи дейността на фирмата

Регистрация в ЦУТФ

Протокол на учредителното събрание

Вносна бележка за дялово участие

Платежно нареждане

Удостоверение за 

запазване име на фирма

Съгласие за управител на фирма

Вносна бележка за дялово участие

Вносни бележки

Удостоверение за вписани обстоятелства

Декларация по чл.142 ТЗ

Вносна бележка за дялово участие

Вносни бележки

Уведомление за откриване на банкова сметка

Вносна бележка за дялово участие

Вносна бележка за дялово участие

Презентация