БИСТРА ВАЦОВА

ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА

 

ДАНАИЛ ИЛИЕВ

ГЛАВЕН УЧИТЕЛ В ПГИ

АЙТЕН МЕХМЕД

РЪКОВОДИТЕЛ  на УТП„МЕЧТАНА РЕАЛИЗАЦИЯ“ ООД

– старши учител при ПГИ гр. Шумен

IMG_0675.JPG

ТЕОДОРА ЯНЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ  на направление ИКТ